Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelmethode die helpt bij psychische problemen. Psychotherapie wordt gegeven door een psycholoog of psychotherapeut en bestaat voornamelijk uit gesprekken, waarin u uw klachten bespreekt.

De psychotherapeut lost geen problemen op, maar kan u leren anders om te gaan met nare gedachten, een andere aanpak te kiezen in moeilijke of spannende situaties en nare gevoelens te verwerken. Het doel van de therapie kan zijn het opheffen van psychische blokkades. Wanneer dit niet mogelijk is kan het doel zijn de moeilijkheden in uw leven zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt of u in staat te stellen er beter mee te leven.

Psychotherapie kan langer en korter duren. Hierbij is de leidraad dat het kort duurt wanneer dat kan, maar langer als het nodig is. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan kunnen heel verschillend zijn. Voorbeelden van psychische klachten zijn: angst en paniek, somberheid, trauma, verslaving, fobieën en dwanghandelingen. De oorzaak hiervan is vaak te vinden in negatieve ervaringen in het verleden.

Klachten waarvoor u behandeld kunt worden in de GGZ zijn onder andere

 • angstproblemen, zoals paniekaanvallen, onzekerheid of na een traumatische gebeurtenis

 • dwangklachten

 • stemmingsproblemen, zoals somberheid, stemmingswisselingen of rouw

 • relatieproblemen, in het kader van een individuele behandeling

 • lichamelijke klachten, zoals benauwdheid of pijn, waarvoor geen medische verklaring is gevonden

 • levensfase problematiek, zoals bij grote gebeurtenissen

 • persoonlijkheidsproblematiek, terugkerende patronen in uw leven die klachten veroorzaken of in stand houden.

Het kan ook zijn dat de psychische problemen ernstiger zijn en dat niet op korte termijn resultaat behaald kan worden. Soms wordt pas na een jaar resultaat behaald. Het doel is dan meestal de aspecten van de persoonlijkheid die invloed hebben op de klachten en problemen, te onderzoeken en wanneer mogelijk veranderen. Hoewel aandacht besteed kan worden aan uw achtergrond, ligt de focus meestal in het hier-en-nu.

 

Ik behandel volwassenen en ouderen, meestal individueel en soms aanvullend in een systeem.

Wanneer blijkt dat u niet in aanmerking komt voor psychotherapie, wordt u terugverwezen naar de huisarts. Dit kan het geval zijn wanneer geen classificatie (ook wel diagnose genoemd) gesteld kan worden bij uw klachten. Een mogelijkheid is dan een aantal gesprekken met de praktijkondersteuner (POH-GGZ).

 

Meer informatie over de GGZ vindt u hier. Meer informatie over behandeling bij de vrijgevestigd psychotherapeut, vindt u hier. 

Het Zorgprestatiemodel

Het systeem waarop vergoeding in de GGZ is gebaseerd, wordt ook wel het Zorgprestatiemodel genoemd.

In het Zorgprestatiemodel wordt iedere sessie of intake (dit zijn prestaties) afzonderlijk gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Zo heeft u meer overzicht over uw afspraken en facturen, dan eerder het geval was. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel vindt u hier.

Beleid coronavirus

Voor de behandeling volg ik de richtlijn zoals aangegeven door de beroepsvereniging LVVP, het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid.

Bij face-to-face contact worden de volgende richtlijnen van het RIVM gevolgd:

 • aandacht voor handhygiëne (er zijn mogelijkheden voor handenwassen en desinfectie);

 • geen handen schudden;

 • 1,5 meter afstand houden;

 • geen face-to-face afspraak wanneer u of ik hoest, niest of koorts heeft of een huisgenoot heeft die besmet is;

 • u komt alleen naar de praktijk;

 • u komt hooguit 5 minuten voor het begin van de afspraak om de wachtruimte zo leeg mogelijk te houden;
 • in de behandelruimte zijn mondkapjes en handgel beschikbaar;
 • mondkapjes zijn verplicht in de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw.

Voor meer informatie kunt u hier klikken.