Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelmethode die helpt bij psychische problemen. Psychotherapie wordt gegeven door een psycholoog of psychotherapeut en bestaat voornamelijk uit gesprekken, waarin u uw klachten bespreekt.

De psychotherapeut lost geen problemen op, maar kan u leren anders om te gaan met nare gedachten, een andere aanpak te kiezen in moeilijke of spannende situaties en nare gevoelens te verwerken. Het doel van de therapie kan zijn het opheffen van psychische blokkades. Wanneer dit niet mogelijk is kan het doel zijn de moeilijkheden in uw leven zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt of u in staat te stellen er beter mee te leven.

Psychotherapie kan langer en korter duren. Hierbij is de leidraad dat het kort duurt wanneer dat kan, maar langer als het nodig is. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan kunnen heel verschillend zijn. Voorbeelden van psychische klachten zijn: angst en paniek, somberheid, trauma, verslaving, fobieën en dwanghandelingen. De oorzaak hiervan is vaak te vinden in negatieve ervaringen in het verleden.

Klachten waarvoor u behandeld kunt worden in de GGZ zijn onder andere

  • angstproblemen, zoals paniekaanvallen, onzekerheid of na een traumatische gebeurtenis

  • dwangklachten

  • stemmingsproblemen, zoals somberheid, stemmingswisselingen of rouw

  • relatieproblemen, in het kader van een individuele behandeling

  • lichamelijke klachten, zoals benauwdheid of pijn, waarvoor geen medische verklaring is gevonden

  • levensfase problematiek, zoals bij grote gebeurtenissen

  • persoonlijkheidsproblematiek, terugkerende patronen in uw leven die klachten veroorzaken of in stand houden.

Het kan ook zijn dat de psychische problemen ernstiger zijn en dat niet op korte termijn resultaat behaald kan worden. Soms wordt pas na een jaar resultaat behaald. Het doel is dan meestal de aspecten van de persoonlijkheid die invloed hebben op de klachten en problemen, te onderzoeken en wanneer mogelijk veranderen. Hoewel aandacht besteed kan worden aan uw achtergrond, ligt de focus meestal in het hier-en-nu.

 

Ik behandel volwassenen en ouderen, meestal individueel en soms aanvullend in een systeem.

Wanneer blijkt dat u niet in aanmerking komt voor psychotherapie, wordt u terugverwezen naar de huisarts. Dit kan het geval zijn wanneer geen classificatie (ook wel diagnose genoemd) gesteld kan worden bij uw klachten. Een mogelijkheid is dan een aantal gesprekken met de praktijkondersteuner (POH-GGZ).

 

Meer informatie over de GGZ vindt u hier. Meer informatie over behandeling bij de vrijgevestigd psychotherapeut, vindt u hier. 

Het Zorgprestatiemodel

Het systeem waarop vergoeding in de GGZ is gebaseerd, wordt ook wel het Zorgprestatiemodel genoemd.

In het Zorgprestatiemodel wordt iedere sessie of intake (dit zijn prestaties) afzonderlijk gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Het kan voorkomen dat een intercollegiaal overleg ook gedeclareerd wordt, indien dat plaatsgevonden heeft.

Zo heeft u meer overzicht over uw afspraken en facturen, dan eerder het geval was. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en vergoedt dus zorgprestaties. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel vindt u hier.

 

Met de invoering van het zorgprestatiemodel per 1 januari 2022 is opnieuw bekeken over welke informatie zorgverzekeraars moeten beschikken om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren en welke informatie de NZa nodig heeft om haar taken naar behoren uit te kunnen voeren. Deze informatie kan privacygevoelig zijn. Voor meer informatie over privacy binnen het Zorgprestatiemodel, kunt u hier klikken.

 

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

In de eerste 2 jaar van het ZPM (2022-2024) wordt de oude indeling, Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ nog gehanteerd.

Wanneer de psychische problemen minder ernstig zijn, kunnen deze behandeld worden in de Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijnspsychologie). Bij deze therapie kunt u in een beperkt aantal gesprekken samen met de psycholoog of psychotherapeut aan uw problemen werken. Het aantal gesprekken loopt uiteen: tussen 1 en 12 gesprekken, inclusief intake, zijn mogelijk.

Het kan ook zijn dat de psychische problemen ernstiger zijn en dat niet op korte termijn resultaat behaald kan worden. Soms wordt pas na een jaar resultaat behaald. Wanneer dit het geval is, kan de behandeling plaatsvinden in de Specialistische GGZ, ook wel Gespecialiseerde GGZ genoemd. Dit is een meer intensieve en langdurende behandeling voor mensen die problemen en klachten hebben op meerdere levensgebieden, waarbij de klachten en problemen te maken hebben met hoe u functioneert. Het doel is dan meestal de aspecten van de persoonlijkheid die invloed hebben op de klachten en problemen, te onderzoeken en wanneer mogelijk veranderen. Hoewel aandacht besteed kan worden aan uw achtergrond, ligt de focus meestal in het hier-en-nu.