Werkwijze

 

Aanmelding en intakefase

Aanmelding vindt plaats via het contactformulier op de website, via email of via telefoon. U kunt zich aanmelden wanneer u een verwijzing voor de psycholoog of psychotherapeut heeft gekregen van uw huisarts of de POH-GGZ van uw huisarts. Deze is noodzakelijk in verband met de vergoeding van de behandeling. Ook dient u bij het eerste gesprek een geldig identificatiebewijs mee te nemen.

Na de aanmelding vindt een eerste intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek zullen uw klachten en problemen zo goed mogelijk in kaart gebracht worden door de psycholoog of psychotherapeut om helder te krijgen wat een passende behandeling kan zijn.

Omdat goede diagnostiek belangrijk is voor het vinden van een passende behandelmethode, worden in de intakefase altijd vragenlijsten afgenomen door de psycholoog of psychotherapeut.

Bij een crisis of acute problematiek is het advies dit te overleggen met uw huisarts. Voor een goede behandeling binnen mijn vrijgevestigde praktijk, moet u in staat zijn zichzelf tussen de afspraken in zelfstandig te handhaven.

Als afsluiting van de intakefase vindt een adviesgesprek plaats waarin mijn bevindingen samen met het behandelplan aan de cliënt ter goedkeuring voorgelegd wordt. Het is belangrijk dat de cliënt zich kan vinden in het behandelplan omdat dit de basis is van de samenwerking.

Na de intakefase, stuur ik een kort bericht naar de huisarts over de bevindingen en de afspraken omtrent de behandeling, die met u gemaakt zijn.

 

Behandelfase

Na de intakefase, volgt de behandelfase. Afspraken vinden over het algemeen wekelijks plaats, maar hiervan kan afgeweken worden wanneer de situatie daar om vraagt. Aan het einde van de behandelfase vinden afspraken minder vaak plaats, om het effect van de therapie over langere tijd te kunnen monitoren.

De duur van de behandelfase kan verschillen, afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten. Behandelingen kunnen enkele weken, maanden of zelfs langer dan een jaar duren.

De behandeling is zoveel mogelijk op maat gemaakt, wat betekent dat ik, afhankelijk van de klachten, elementen uit verschillende theoretische kaders en behandelmethodieken kan gebruiken om de behandeling vorm te geven. Informatie hierover vindt u op de pagina Behandelaanbod.
Het streven is, voor zover mogelijk en indien van toepassing, de richtlijn te volgen die hoort bij de belangrijkste diagnose. Meer informatie over richtlijnen in de GGZ vindt u hier.

Tijdens de behandelfase neem ik ook met regelmaat vragenlijsten af, om de goede voortgang van de therapie te waarborgen.

 

Rom

Om de voortgang van de therapie te kunnen monitoren, wordt een effectmeting gedaan. Dit wordt Routine Outcome Monitoring genoemd, afgekort ROM. Dit houdt in dat bij start – en afsluiting van de behandeling een ROM-vragenlijst afgenomen wordt. Wanneer de behandeling langer duurt, wordt de vragenlijst ook gedurende de behandelfase afgenomen.

De ROM-meting vindt plaats via internet, wat wil zeggen dat u een link toegestuurd krijgt en de lijst zelf invult.

 

Dossier

Het verloop van de behandeling wordt in een dossier bijgehouden. U mag uw dossier inzien of een kopie hiervan meenemen. U heeft daarnaast het recht delen van uw dossier te laten vernietigen.
Ik bewaar uw dossier tot 20 jaar nadat de therapie is afgesloten.