Relatietherapie of systeemtherapie

Binnen relatietherapie of systeemtherapie worden patronen van communicatie bekeken tussen gezinsleden of partners. Concreet betekent dit dat we in de therapie aandacht besteden aan het effect dat het gedrag van de een, heeft op de ander en andersom. Er wordt met name aandacht besteed aan het gedrag en de manieren van communiceren die de problemen binnen de relatie of het gezin versterken.

 Daarnaast zal ook aandacht besteed worden aan wat goed gaat binnen de relatie of het gezin en welke oplossingen zelf al bedacht zijn voor de problemen. Samen wordt dan geoefend met andere manieren van reageren en er kan uitleg gegeven worden over de aanwezige problematiek binnen de relatie of het gezin.

Relatietherapie of systeemtherapie wordt alleen vergoed door de zorgverzekeraar wanneer het onderdeel is van een individuele behandeling van een van de partners of gezinsleden. Deze vorm van psychotherapie vindt doorgaans eenmaal in de 3 weken plaats.