EMDR

Traumabehandeling

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een vorm van psychotherapie die vooral gericht is op het verwerken van nare ervaringen. Er is intussen ook bewijs dat deze vorm van therapie ondersteunend kan zijn bij de behandeling van andere psychische klachten, zoals bij negatief zelfbeeld en woede of wraakgevoelens.

 

Het traject is meestal kort waarbij de therapeut aan de cliënt vraagt terug te denken aan de nare ervaring. Er wordt dan aandacht besteed aan de bijbehorende gevoelens, beelden en gedachten. Vervolgens wordt een afleidende stimulus aangeboden, zoals de hand van de therapeut of geluiden via een koptelefoon. De behandeling zal er langzamerhand toe leiden dat de emotionele lading van de nare gebeurtenis afneemt en uiteindelijk verdwijnt. Het wordt dus steeds makkelijker om aan de nare gebeurtenis te denken. De herinneringsbeelden kunnen uiteindelijk ook waziger of kleiner worden. Er ontstaat dan ruimte om andere gevoelens te hebben bij de nare ervaring.

 

Voor meer informatie, kunt u kijken op de site van de Vereniging EMDR Nederland; www.emdr.nl.