Vergoedingen

Vergoeding en Tarief 2024

Voor 2024 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor behandeling in de GGZ. Om een behandeling vergoed te krijgen is een verwijzing voor een psycholoog of psychotherapeut nodig van de huisarts of een andere erkende verwijzer, zoals de psychiater of de bedrijfsarts.

Wat u wel moet betalen is het verplichte eigen risico van €385,-.

 

Verder is het voor vergoeding van gesprekken bij een psycholoog noodzakelijk, dat er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-V classificatie, ook wel diagnose genoemd. De DSM-V is een classificatie systeem, dat gebruikt wordt binnen de GGZ in Nederland. Wanneer sprake is van psychische klachten, is meestal achterliggend ook sprake van een classificatie in de DSM-V. Bij angstproblematiek kan bijvoorbeeld de classificatie Posttraumatische stress stoornis of Paniekstoornis passen. Bij somberheid kan bijvoorbeeld sprake zijn van een Depressieve stoornis.
Onder deze classificatie wordt een zogenaamde diagnose-behandelcombinatie (DBC) geopend.

 

Niet alle DSM-V classificaties komen in aanmerking voor vergoeding. Zo wordt arbeidsgerelateerde problematiek doorgaans niet vergoed en wordt relatietherapie alleen vergoed wanneer het een onderdeel is van een individuele behandeling. 

Na afloop van de behandeling, wordt de afspraak rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Eén sessie duurt standaard ongeveer 60 minuten; het kan voorkomen dat de sessie iets korter of langer duurt.

Ik werk volgens het principe ‘planning = realisatie’. Dit betekent dat de geplande duur van een consult, het tarief bepaalt. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Wanneer het verschil tussen de echte tijd en de geplande tijd meer dan 15 minuten bedraagt, zal ik het consult achteraf aanpassen.

 

Sinds 1 januari 2017 is vergoeding alleen nog mogelijk bij een psycholoog of psychotherapeut die een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut heeft. In het Kwaliteitsstatuut staat informatie over hoe de dingen geregeld zijn binnen de praktijk bijvoorbeeld op gebied van waarneming tijdens vakantie en ziekte. Mijn goedgekeurde Kwaliteitsstatuut vindt u onderaan de pagina, bij de link Kwaliteitsstatuut.