Vergoedingen

Vergoeding en Tarief 2021

Voor 2021 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor behandeling in de GGZ. Om een behandeling vergoed te krijgen is een verwijzing voor een psycholoog of psychotherapeut nodig van de huisarts of een andere erkende verwijzer, zoals de psychiater of de bedrijfsarts.

Verder is het voor vergoeding van gesprekken bij een psycholoog noodzakelijk, dat er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-V classificatie, ook wel diagnose genoemd. De DSM-V is een classificatie systeem, dat gebruikt wordt binnen de GGZ in Nederland. Wanneer sprake is van psychische klachten, is meestal achterliggend ook sprake van een classificatie in de DSM-V. Bij angstproblematiek kan bijvoorbeeld de classificatie Posttraumatische stress stoornis of Paniekstoornis passen. Bij somberheid kan bijvoorbeeld sprake zijn van een Depressieve stoornis.
Onder deze classificatie wordt een zogenaamde diagnose-behandelcombinatie (DBC) geopend.

Niet alle DSM-V classificaties komen in aanmerking voor vergoeding. Zo wordt arbeidsgerelateerde problematiek doorgaans niet vergoed en wordt relatietherapie alleen vergoed wanneer het een onderdeel is van een individuele behandeling. 

Na afloop van de behandeling wordt de diagnose-behandelcombinatie, rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Meer informatie over de vergoeding en zorgverzekeraars vindt u hier.

 

Vanaf 1 januari 2017 is vergoeding alleen nog mogelijk bij een psycholoog of psychotherapeut die een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut heeft. In het Kwaliteitsstatuut staat informatie over hoe de dingen geregeld zijn binnen de praktijk bijvoorbeeld op gebied van waarneming tijdens vakantie en ziekte. Mijn goedgekeurde Kwaliteitsstatuut vindt u onderaan de pagina, bij de link Kwaliteitsstatuut.

Vergoeding 2022

Vanaf 1 januari 2022 komt er een andere bekostiging in de GGZ. Een van de gevolgen van deze verandering is dat het kan gebeuren dat u relatief snel de eigen bijdrage van 2022 moet betalen. Wanneer uw behandeling begint, ontvangt u hierover meer informatie van mij.

Voor meer informatie kunt u hier klikken.