Psychodynamische psychotherapie

Kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPT) is een vorm van psychotherapie waarbij de focus vooral ligt op de gevoelens die iemand ervaart in het hier-en-nu. Bij deze psychotherapie helpt de psycholoog of psychotherapeut de cliënt bij het contact maken met deze onbewuste gevoelens en processen zodat de cliënt zichzelf beter leert kennen en als gevolg hiervan steviger in zijn schoenen komt te staan. Een onderwerp kan bijvoorbeeld zijn de gevoelens die therapeut en cliënt in elkaar oproepen of de gevoelens die de cliënt ervaart in het contact met anderen.

 

Korte dynamische psychotherapie vereist een actieve samenwerking tussen cliënt en behandelaar waarbij beiden een eigen taak hebben om het gezamenlijke doel te bereiken, namelijk het durven herkennen van gevoelens, deze te begrijpen en desgewenst te uiten.

Psychodynamische psychotherapie is niet hetzelfde als psychoanalytische psychotherapie; de psychodynamische therapie heeft zich ontwikkeld uit de psychoanalyse.

Deze vorm van psychotherapie combineer ik vaak met reguliere cognitieve gedragstherapie.